Desque
LinkedIn Instagram UK

Artikelen/

Kansen in de vastgoedmarkt voor huurders en eigenaren

 

 

De pandemie is nog steeds aanwezig in de samenleving en neemt maar langzaam af. In de tussentijd zijn er al vele gesprekken over de toekomstige functie van het kantoor en de manier van werken gevoerd. Volgens Desque zal het kantoor zijn onmisbare functie behouden en zullen bepaalde activiteiten meer nadruk krijgen. Output vanuit recente Desque projecten leert ons dat de huidige periode kansen biedt in de vastgoedmarkt voor kantoorgebruikers en eigenaren.

De afgelopen jaren is het kantooraanbod in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en De Haag sterk verminderd. Dat heeft geleid tot een leegstand in de CBD gebieden van deze steden van ruim onder de 10%. Huurders hebben de laatste jaren de beweging van buiten de stad naar de binnenring gemaakt. Er was met name veel vraag naar kwalitatief goede kantoren met faciliteiten als vergader-, ontspannings- en ontmoetingsruimtes in een multi-services gebied met een goede OV bereikbaarheid

Een artikel geschreven door Duco Gommers

Manager New Business – Desque Rotterdam

Herijking van het kantoor.

Desque constateert dat de huurgroei tot stilstand is gekomen en naar verwachting zullen de incentives weer gaan stijgen. Organisaties zijn momenteel de functie van kantoorhuisvesting aan het herijken. De meer regulaire bureauwerkzaamheden zullen meer vanuit huis of secundaire plekken worden uitgevoerd en volgens verschillende onderzoeken zal het hybride werken steeds meer worden toegepast. De functie van een kantoorgebouw als ontmoetingsplek zal volgens Desque  hierdoor nog belangrijker worden. Bereikbaarheid, duurzaamheid en een flexibele inrichting die zich gemakkelijk aanpast aan het werk krijgen daardoor meer prioriteit.  In onze ogen is het te kort door de bocht om direct op vierkante meters te besparen en te veronderstellen dat daarmee “veel is gewonnen”.

Kansen in de vastgoedmarkt.

De huidige tijdgeest ziet Desque als een kans voor zowel huurders en eigenaren van vastgoed in het toekomstbestendig maken van het vastgoed. Eigenaren zullen hun uiterste best moeten doen om de huidige huurders te behouden en/of nieuwe huurders aan te trekken. Aangezien huurders de huisvestingsstrategie gaan herijken zal de eigenaar nog meer in gesprek moeten treden met zijn huurders om vervolgens in te spelen op de veranderde wensen en eisen. Verbeteren van de algemene voorzieningen en inspelen op kwaliteit en duurzaamheid.

Na het vaststellen van de nieuwe huisvestingsstrategie van de huurder is het ook verstandig om de commerciële voorwaarden en condities te beoordelen. Desque signaleert dat het wellicht nu een  goed moment is om met de gebouweigenaar in gesprek te gaan over wensen en eisen die men stelt aan het gebouw en gehuurde. Hierin kunnen beide partijen elkaar helpen.

Samen de mogelijkheden
in kaart brengen

Desque adviseert zowel huurders als eigenaren en heeft veel expertise en ervaring in het optimaliseren van vastgoed en huisvesting. Bij Desque werken we samen met onze klanten om deze kantooruitdagingen aan te gaan. Wil je jouw gedachten en ideeën hierover met ons delen?

Neem dan contact met ons op.

Delen