Desque
LinkedIn Instagram UK

Duurzaamheid
en de CO2
Prestatieladder

Het terugdringen van de invloed van de mens op het klimaat vormt een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Desque heeft het duurzaam handelen, denken en doen in haar dagelijkse bedrijfsvoering opgenomen en committeert zich aan de CO2-prestatieladder.
CO2-prestatieladder

Desque sluit zich aan bij de CO2-prestatieladder en committeert zich hiermee aan realistische doelen en middelen om de CO2-uitstoot van activiteiten te verminderen en waar mogelijk  te neutraliseren. Het voldoen aan de eisen van de prestatieladder is in een aantal sectoren een veel gehanteerd criterium. Desque is sinds 16 maart 2023 met haar bedrijfsvoering gecertificeerd op niveau 3 binnen de CO2-prestatieladder.

Het reduceren van onze CO2-uitstoot zullen we o.a. bewerkstellingen door:

1. Minder, slimmer en zuiniger rijden voor dienst- en leaseauto’s;

2. Nog meer elektrisch rijden en zakelijk fietsverkeer promoten;

3. Energie besparingen voor onze kantoren.

 

Naast onze eigen activiteiten voeren wij met leveranciers en partners ook het gesprek om stappen zetten in het verlagen van de CO2-uitstoot.

Download onderstaande documenten door erop te klikken.

1. CO2-managementplan

2. Plan van Aanpak & Voortgang

3. Communicatieplan

4. Overzicht keteninitiatief