Desque
LinkedIn Instagram UK

Duurzaamheid
en de CO2
Prestatieladder

Het terugdringen van de invloed van de mens op het klimaat vormt een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Desque heeft het duurzaam handelen, denken en doen in haar dagelijkse bedrijfsvoering opgenomen en committeert zich aan de CO2-prestatieladder.
CO2-prestatieladder

Desque sluit zich aan bij de CO2-prestatieladder en committeert zich hiermee aan realistische doelen en middelen om de CO2-uitstoot van activiteiten te verminderen en waar mogelijk  te neutraliseren. Het voldoen aan de eisen van de prestatieladder is in een aantal sectoren een veel gehanteerd criterium. Desque is sinds 16 maart 2023 met haar bedrijfsvoering gecertificeerd op niveau 3 binnen de CO2-prestatieladder.

Het reduceren van onze CO2-uitstoot zullen we o.a. bewerkstellingen door:

1. Minder, slimmer en zuiniger rijden voor dienst- en leaseauto’s;

2. Nog meer elektrisch rijden en zakelijk fietsverkeer promoten;

3. Energie besparingen voor onze kantoren.

 

Naast onze eigen activiteiten voeren wij met leveranciers en partners ook het gesprek om stappen zetten in het verlagen van de CO2-uitstoot.

Download onderstaande documenten door erop te klikken.

1. CO2-managementplan

2. Plan van Aanpak & Voortgang

3. Communicatieplan

4. Overzicht keteninitiatief

 

 

 

 

De totale CO²-uitstoot in 2022 was 106 ton CO². De belangrijkste verbruikers in 2022 waren:

CO2 uitstoot Wagenpark conventionele auto’s totaal 39% ton (CO2)

CO2 uitstoot gas panden totaal 22% (ton CO2)

CO2 uitstoot Wagenpark electrische auto’s totaal 20% (ton CO2)

CO2 uitstoot elektische panden totaal 12% (ton CO2)

CO2 uitstoor Warmte panden totaal 7% (ton CO2)

Verdeling KPI’s totale CO2-uitstoot per energiestroom

CO2 KPI Basisjaar 2021

CO2 KPI jaar 2022

 

Voortgang doelstellingen

Voor 2022 was een reductiedoelstelling van 7% vastgesteld. Er is echter een toename van 12% gerealiseerd. Dit is het resultaat van de bedrijfsmatige vliegreizen van de medewerkers en toename mobiliteit (wagenpark). Zoals reeds aangegeven zal daarom geinvesteerd worden in nieuwe ’groen” laadpassen om de lange termijndoelstelling van -25% in 2025 te behalen.

Coronajaar van invloed op CO2-uitstoot

Door Corona zijn er in het jaar 2021minder autokilometers en bedrijfsmatige vliegreizen gemaakt. In 2022 is de toename van beide van directe invloed op de uitstootwaarden van 2022 geweest.

Voor meer informatie over de laadpassen:

Klik > Laadpassen – Energie vanOns