Desque
LinkedIn Instagram UK

Casper Schwarz

Interieurarchitect/eigenaar Casper Schwarz Architects

1

Hoe gaat uw organisatie zelf om met mvo en duurzaam ondernemerschap?

Behalve dat wij onze organisatie compact houden, onze eigen huisvesting op zoveel mogelijk gedeeld gebruik met andere ondernemers hebben ingericht en onze mobiliteit verduurzamen, zijn we bezig met ontwikkelingen die de totale footprint van onze opdrachtgevers minimaliseren. De nieuwe natuurlijke werkomgeving, het Habitoor genaamd, vervangt het traditionele kantoor en gaat daarbij uit van de faciliteiten die de stad, de natuur en de persoonlijke leefomgeving al bieden.

Door op te schakelen naar een nieuwe verdeling van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en werklocaties, worden investeringen anders samengesteld en efficiëntie slagen gemaakt. Mede dankzij de lock down van de afgelopen maanden hebben we collectief geleerd plaats- en tijdonafhankelijk te werken en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze output. Deze sprong in werkplek evolutie biedt juist nu kansen om slimme duurzame beslissingen te nemen.

2

Vanuit welke mindset en visie worden projecten aangevlogen?

In een wereld waarin je naar eigen inzicht bepaald waar en hoe je werkt, heb je een plek nodig die je bindt aan je werkgever en je collega’s. Een thuis van de organisatie. Deze plek gaat onderdeel worden van je eigen wekelijkse werk/leef ritme op jouw manier. Kortom het moet een magnetische plek zijn, gebaseerd op waar jij als mens graag wilt verblijven. Denk aan waar je in je privé leven graag naar toe gaat. Vast geen kantoortoren. Die privé associaties  proberen we te vertalen naar het Habitoor concept. Een deel van je privé leven zou daar ook in kunnen plaatsvinden. Denk aan kookcursussen, sporten, een hondenopvang, maar ook een wijntje drinken met een paar vrienden. Het versmelten van werken en leven, waarbij je leefsituatie niet naar de kantoorsituatie groeit maar het Habitoor naar je leefsituatie groeit. Een aanvulling op je eigen flow. We proberen opdrachtgevers opnieuw naar de werkelijkheid te laten kijken en gebaande paden te laten voor wat ze zijn. Dit is het moment op een enorme stap voorwaarts te maken, nieuw talent te binden en kwalitatief werkgeverschap te bieden op een heel breed vlak. Vanuit een menselijke mindset.

3

Op welke onderdelen binnen een project is er nog veel duurzaam terrein te winnen?

Duurzaamheid is geen onderwerp om je commercieel op vooraan te laten staan, want het is een vanzelfsprekendheid. Behalve producten toe te passen die aan de certificeringen voldoen kijken we hoe we lokaal hergebruik kunnen toepassen. Een van de interieuronderdelen die nog vaak op de gebruikelijke wijze worden samengesteld zijn het maatwerk meubilair. Door daarin de lokale materialen te verwerken bevorderen we niet alleen de duurzaamheid maar dagen we onszelf ook uit om op creatieve wijze het interieurontwerp te verrijken en een diepere gelaagdheid te geven. Het resultaat kan daardoor juist extra uitgesproken of uniek worden.

4

Heeft u een voorbeeld van een aansprekende toepassing? Kunt u dit toelichten?

Duurzaamheid is geen onderwerp om je commercieel op vooraan te laten staan, want het is een vanzelfsprekendheid. Behalve producten toe te passen die aan de certificeringen voldoen kijken we hoe we lokaal hergebruik kunnen toepassen. Een van de interieuronderdelen die nog vaak op de gebruikelijke wijze worden samengesteld zijn het maatwerk meubilair. Door daarin de lokale materialen te verwerken bevorderen we niet alleen de duurzaamheid maar dagen we onszelf ook uit om op creatieve wijze het interieurontwerp te verrijken en een diepere gelaagdheid te geven. Het resultaat kan daardoor juist extra uitgesproken of uniek worden.

5

Welke verandering zou u zeker toejuichen?

Het veranderen van binnensteden naar parkachtige omgevingen. Autovrij, meer groen, brede voet- en fietspaden, grotere terrassen. Stiller, schoner, en met ruimte voor werken en leven in de stad. Elke stad is ooit ontstaan vanuit handel en nijverheid. Laat dat opnieuw de binnenstad doen opleven, in plaats van toerisme en te veel verkeer. In zo’n parkachtige stad kunnen Habitoren perfect samenvloeien met de horeca en bestaande concepten zoals Zoku, Spaces, Wework etc.

6

Wat is uw visie op de toekomst?

anuit het eerder genoemde menselijke perspectief geloof ik in een maatschappij waar mensen steeds meer zichzelf kunnen zijn, ontplooien en ontwikkelen. Daar is vrijheid voor nodig en die vrijheid kan mede geboden worden door de traditionele kantoren te vervangen door Habitoren. Gebouwen die als een verbindende schakel werken en die zoveel mogelijk faciliteren wat de medewerkers behoeven. De plek om op jouw manier de balans te vinden tussen wat je privé wilt en kunt doen en wat je op professioneel gebied wilt en moet doen. Een mooie mengvorm tussen plekken die je in je eigen tijd ook zou opzoeken en waar je op een vrije en efficiënte manier je werk kan doen. Een ontmoetingsplek in de breedste zin van het woord. Bij voorkeur in een aansprekend pand, in een parkachtige stad, Een mooie biotoop voor de leefomgeving (habitat) en de werkomgeving (habitoor).

Projectafbeeldingen: DVDW – Den Haag
Architect: Casper Schwarz
Projectinrichting: Desque
Fotografie: Peter Baas

Bekijk de website

  • Terug naar Interviews