Desque
LinkedIn Instagram UK

Rethink
your office

We denken goed na over wat wij de volgende generatie willen meegeven en nalaten.

De interieurbranche en kantorenmarkt speelt een belangrijke rol in het welzijn van mens, natuur en omgeving. Het gesprek over de transitie van een wegwerpmaatschappij naar een duurzame economie voert Desque al jaren. Onder het credo “het gesprek over morgen voeren wij graag vandaag met u” heeft Desque een duidelijk beeld van de markt, maatschappij en mogelijkheden gevormd.

Rethink is het heroverwegen van je beweegredenen

Bij duurzaam inrichten denkt men vaak aan re-use, recycle en refurbish. De rol van de architect en projectinrichter is bepalend voor het totale plaatje.

Werkomgevingen en de eisen die we eraan stellen veranderen continue. Grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen. De relatie tussen welzijn, ergonomie, productiviteit en vormgeving wordt belangrijker. Door de technologische vooruitgang transformeren werkplekken en hun functie. Organisaties en medewerkers worden geacht flexibel te zijn om kennis te delen, kwaliteit te borgen en nieuw talent aan te trekken. Desque vertrouwt op een integrale aanpak tussen advies, ontwerp en realisatie om een hybride werkruimte voor u te realiseren.

Wij geloven in het heroverwegen van de keuzes die we maken, of het nu gaat om het vinden van een geschikte kantoorlocatie, de uitstraling van het kantoor, het gebruik van materialen, het kiezen van producten of de manier van samenwerken.

Thuiswerken, minder files, videomeetings en het belang van het kantoor als sociale omgeving.

Kantooreigenaren en huurders worden door Desque geadviseerd in de te maken keuzes. Vrijwel iedere architect werkt en denkt vanuit een duurzame inrichting. Dat een inrichting duurzaam moet zijn, staat als eerste op het projectformulier vermeld. Duurzaam is echter een breed begrip. Zo kan duurzaamheid gevonden worden in de levenscyclus van het interieur, hergebruik, materiaalsoort of productieproces maar ook in de vormgeving en multifunctionaliteit.

 

Desque voert sinds 2015 de slogan “Rethink your office” en bekijkt, samen met haar partners, de mogelijkheden per project.

De functie van bestaande en nieuwe vierkante meters wordt sinds Covid-19 sterk heroverwogen. De optimale mix in functionaliteiten verschilt per project. Het lijkt logisch om het aantal vierkante meters te downgraden, echter biedt het “teveel” aan vierkante meters ook kansen die de werkbeleving en prestaties positief kunnen beïnvloeden.

 

Vierkante meters die voorheen fulltime door werkplekken bezet werden bieden nu ruimte aan extra presentatie-, ontmoetings- en zoomruimtes. Door een ruimere opzet ontstaat “lucht” voor de medewerker en is er plaats voor een inrichting die het welbevinden van de gebruiker kan stimuleren. Een verbeterde werksfeer, een  kantoor dat meer is dan een kantoor. Een ruimte om graag te verblijven, presenteren, ontmoeten en werken.

De verandering in de manier van werken en inrichten vraagt om heroverwegingen. Desque is daarin uw partner.

 

 

Rethink your office!

Een kantoor dat
meer is dan een kantoor

Het inkoopbeleid van Desque is erop gericht de keten waarin zij opereert te verduurzamen. Daarom stelt Desque ook hoge eisen aan haar leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Desque inventariseert de inspanningen van haar belangrijkste leveranciers op sociaal en ecologisch gebied door middel van een vragenlijst.

Vanwege het grote aantal leveranciers van Desque is een start gemaakt met de leveranciers van onze grondstoffen en halffabricaten, zij bepalen 80% van onze inkoop. Deze leveranciers bevinden zich in de Europese Unie. Zodra Desque zicht heeft op de inspanningen van haar leveranciers, zet zij samen met hen een verbeterprogramma op. Daarvan houden wij de voortgang nauwlettend in de gaten.

Eén van de belangrijkste pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Desque is het werken met hoogwaardige producten. Deze producten kunnen vaak nog een 2e en 3e ronde mee. De producten hebben hierdoor een restwaarde en zijn verantwoord.