Desque
LinkedIn Instagram UK

Rethink
your office


We denken goed na over wat wij de volgende generatie willen meegeven en nalaten.

De interieurbranche en kantorenmarkt speelt een belangrijke rol in het welzijn van mens, natuur en omgeving. Het gesprek over de transitie van een wegwerpmaatschappij naar een duurzame economie voert Desque al jaren. Onder het credo “het gesprek over morgen voeren wij graag vandaag met u” heeft Desque een duidelijk beeld van de markt, maatschappij en mogelijkheden gevormd.

Rethink is het heroverwegen van je beweegredenen

Werkomgevingen en de eisen die we eraan stellen veranderen continue. Grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen en de duurzaamheidsfactor is bepalend voor het project.

Wij geloven in het heroverwegen van de keuzes die we maken, of het nu gaat om het vinden van een geschikte kantoorlocatie, het duurzame karakter, de uitstraling van het kantoor, het gebruik van materialen, het kiezen van producten of de manier van samenwerken. Het heroverwegen van te maken keuzes zorgt voor een beter resultaat voor nu en in de toekomst.

 

Desque voert sinds 2015 de slogan “Rethink your office” en bekijkt, samen met haar partners, de mogelijkheden per project. Het duurzaam maken van het interieur is  hierin een belangrijk onderwerp. Duurzaamheid kan gevonden worden in de levenscyclus van het interieur, hergebruik, materiaalsoort of productieproces maar ook in de vormgeving en multifunctionaliteit.

 

Bij het duurzaam inrichten werkt Desque met “First Life” en/of “Second Life” meubilair.

 

 

First life en/of second life

 

Bij het opstellen van het duurzaamheidsplan bepalen we samen met de opdrachtgever en achitect de focus op duurzaamheid.

Bij “Desque First Life” richten wij ons op de selectie van duurzaam nieuw meubilair. Het meubilair is duurzaam en/of circulair geproduceerd.  

Bij “Desque Second Life” gaan we uit van het hergebruik van meubilair (re-use) en/of opgeknapt meubilair (re-furbished).

Na verloop van tijd kunnen zowel “First Use” als “Second Use” terugkomen in het productieproces (circulair meubilair), re-use of refurbisch traject. Desque draagt met deze werkwijze bij aan een wereld waarbij de levenscyclus van het meubilair aanzienlijk velengd wordt en het productieproces een enorm duurzaam karakter heeft.

Thuiswerken, videomeetings en het belang van het kantoor als sociale omgeving.

Door de toename van het thuis- en online werken is de sociale functie van het kantoor belangrijker geworden. Het kantoor biedt de medewerker alles wat de thuiswerksituatie tekort komt. Ontmoetingen met collega’s, gezamelijke lunch, werkoverleg aan tafel, presentatieruimtes, ingerichte ruimtes voor videomeetings en steeds vaker een lounge, foodcourt of ontspanningsruimte. 

Binnen de beschikbare vierkante meters verander het interieur  als hybride werkruimte mee met de gebruiksfunctie. De lounge kan eenvoudig naar presentatieruimte omgezet worden en silte cabines geven alle rust en ruimte voor een 1 op 1 overleg of efficiente videomeeting. Het kantoor als functionele en inspirerende werkomgeving.

Het heroverwegen van de functie van bestaande en nieuwe vierkante meters creëert mogelijkheden. De werkbeleving en prestaties kunnen positief worden beïnvloed.

 

Het thuiswerken biedt nieuwe mogelijkheden. Vierkante meters die voorheen fulltime door werkplekken bezet werden bieden nu ruimte aan extra presentatie-, ontmoetings- en zoomruimtes. Door een ruimere opzet ontstaat “lucht” voor de medewerker en is er plaats voor een inrichting die het welbevinden van de gebruiker kan stimuleren. Een verbeterde werksfeer, een  kantoor dat meer is dan een kantoor. Een ruimte om graag te verblijven, presenteren, ontmoeten en werken.

De verandering in de manier van werken en inrichten vraagt om heroverwegingen. Desque is daarin uw partner.

 

Rethink your office!

Een kantoor dat
meer is dan een kantoor

Het inkoopbeleid van Desque is erop gericht de keten waarin zij opereert te verduurzamen. Daarom stelt Desque ook hoge eisen aan haar leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Desque inventariseert de inspanningen van haar belangrijkste leveranciers op sociaal en ecologisch gebied door middel van een vragenlijst.

Vanwege het grote aantal leveranciers van Desque is een start gemaakt met de leveranciers van onze grondstoffen en halffabricaten, zij bepalen 80% van onze inkoop. Deze leveranciers bevinden zich in de Europese Unie. Zodra Desque zicht heeft op de inspanningen van haar leveranciers, zet zij samen met hen een verbeterprogramma op. Daarvan houden wij de voortgang nauwlettend in de gaten.

Eén van de belangrijkste pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Desque is het werken met hoogwaardige producten. Deze producten kunnen vaak nog een 2e en 3e ronde mee. De producten hebben hierdoor een restwaarde en zijn verantwoord.